Fayda Yönetim Planı Nedir?

Fayda yönetim planı projeden elde edilmesi planlanan faydaların nasıl ve ne zaman elde edileceğini tanımlayan ve bu faydaların nasıl ölçümleneceğine dair yöntemler oluşturan dökümandır. PMBOK'ta tanımlanan iki iş dökümanından biridir. İş gerekçesi dökümanı ile birlikte proje başlatılmadan önce oluşturulur.Burada dikkate almamız gereken nokta ise Fayda Yönetim Planı ile gerçekleştirilmesine yönelik yol haritası oluşturulan ve izlenmesi sağlanan faydalar, daha önce iş gerekçesi oluşturulurken belirlenmiş ve anahtar paydaşlar ve üst yönetim tarafından onaylanmış olduğudur. Yani bu plan projeden elde edilecek faydaların ne olduğunu belirlemez, nasıl yönetileceğini ve ölçüleceğini anlatır bize. Bu yönüyle de PMP sınavında bizi yanılgıya düşürebilir. 

Fayda yönetim planı aşağıdaki süreçlerde girdi olarak kullanılır:
Fayda yönetim planında yer alabilecek olan başlıca bilgiler:
  • Beklenen fayda,
  • Faydanın gerçekleşme zamanı
  • Beklenen faydanın kuruluş stratejisiyle uyumu
  • Faydanın sahibi
  • Fayda ölçütleri
  • Hedeflenen faydaya ulaşırken var olan riskler