Proje Yönetiminde İş Gerekçesi Nedir?

Sitemizde PMP sınavına dair bilgilere yer vermeye, pmp proje yönetimi süreçlerine, pmp araç ve tekniklerine yer vermeye devam ediyoruz. Bu yazımızda da PMP sertifika sınavına temel oluşturan PMBOK kılavuzuna göre iş gerekçesi dokümanının ne olduğuna, hangi amaçlarla kullanıldığına ve PMP sertifikası sınavında ne şekillerde karşımıza çıkabileceğine değineceğiz.

İş Gerekçesi Nedir?

PMBOK proje yönetimi iyi uygulama kılavuzunda, iş gerekçesi, bir ekonomik fizibilite çalışması olarak nitelendirilir. Kılavuza göre iş gerekçesi, proje esnasında da proje sonuçlarını iş gerekçesinde tanımlanan başarılı olma kriterlerine göre karşılaştırma yaparak ölçmeye yardımcı olur.

İş gerekçesinin oluşturulmasının temel amacı ise proje için ticari anlamda var olan ihtiyacın daha iyi anlaşılması ve projenin hayata geçirilmeye değer olup olmadığının belirlenmesidir. İş gerekçesinin üç temel bileşeni bulunur. Bu bileşenler ticari ihtiyaç, projenin seçilme nedenleri ve projenin ticari değeridir.

Bunun yanı sıra projenin potansiyel bir finansal analizi de iş gerekçesi belgesinde yer alır.  İş gerekçesinde yer verilen ticari gereksinimlere organizasyonel ihtiyaç, pazar talebi, teknolojik gelişmeler, müşteri talebi, ekolojik etkiler, sosyal ihtiyaçlar ve yasal gereksinimler örnek olarak olarak gösterilebilir. Projenin seçilme gerekçesini açıklarken ise genel olarak kuruluşunuzun stratejik öncelikleri ile bir ilişkilendirme yapılarak bir değerlendirme yapılır. Son olarak projenin ticari değeri ise kuruluşunuzun projenin tamamlanmasından elde edeceği fayda iş gerekçesi dokümanında yer alır.

İş gerekçesi dokümanı, proje başlatılmadan önceki portfolyo ve program yönetimi süreçlerinde oluşturulur ve proje başlatma belgesinin oluşturulması sürecinin temel girdilerinden bir tanesidir.  İş gerekçesi dokümanının girdi olarak kullanıldığı diğer proje yönetimi süreçleri:

Ayrıca Bakınız: