Tedarik Yönetim Planının Oluşturulması

Pm - Proje olarak pmp süreç haritasında yer alan bütün süreçlere dair bilgi vermeye ve önemli pmp proje yönetimi dökümanlarına ait bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tedarik yönetim planının oluşturulması süreci de PMP sertifika sınavında farklı yönleriyle karşınıza gelebilecek, soru içeriği bakımından zengin bir pmp süreci.

Tedarik Yönetim Planının Oluşturulması Süreci

Tedarik yönetim planının oluşturulması süreci, projede çıktı ve teslimat üretirken yap veya satın al kararının alındığı süreçtir. Dış kaynak kullanımının gerekli olup olmadığının analizi yapıldıktan sonra dışarıdan tedarik yapılmasına ilişkin karar tedarik yönetim planının oluşturulması sürecinde alınır. yap yada satın al analizi sonucunda ortaya çıkan karar “yapmak” ise, başka hiçbir satın alma işlemi yapılmaz. Ancak, “satın alma” kararı verilirse, satın alma süreçleri başlar ve gerekli planlama yapılır. 

Projelerin tabiatı gereği farklı nedenlere bağlı olarak satın alma kararları alınabilir. Dışarıdan tedarik etme kararı, teknik riskleri ortadan kaldırabilmek için, kaliteyi artırmak için, yeterli yetkinliğe sahip olunmadığı durumlarda, mali nedenlerden ötürü veya kuruluşunuzdaki kaynak yetersizliği göz önünde bulundurularak alınabilir.

Bazı kuruluşların tedarik için gelişmiş birimleri bulunurken bazı kuruluşlar daha dağınık bir tedarik yapısına sahip olabilir. Bütün bu hususlar tedarik yönetimi planlanırken dikkate alınmalıdır.

Tedarik Yönetim Planı Nedir?

Tedarik Yönetim Planı, bir projede satın alımların tam olarak nasıl yapılacağını belirten, satın alma süreçlerinde izlenecek yol ve yöntemelrin tanımlandığı, tedarik stratejisini içerisinde barındıran proje yönetim planının 10 bileşeninden bir tanesidir. Tedarik yönetim planı, alınan tekliflerin uygunluk açısından nasıl analiz edileceği, paydaşların satın alma sürecine nasıl dahil olacağı, tedarikte kullanıcak sözleşme türleri ve sözleşme koşullarının nasıl olacağı, dış kaynak kullanımı ve tedariği için yapılacak işin kapsamı, tedarik sürecinde gelen taleplerin nasıl çözüleceği, tedarik çalışmalarının nasıl kontrol edileceği ve satın alma işleminin nasıl kapatılacağı gibi bilgileri bünyesinde barındırır. Tedarik yönetim planı tedarik sürecini tüm yönleriyle yöneten bir plandır.

Tedarik Yönetiminin Planlanması Sürecinin Çıktıları

 • Tedarik Yönetim Planı
 • Tedarik Stratejisi
 • İhale Dökümanları
 • Tedarik Şartnamesi
 • Kaynak Seçim Kriteri
 • Yap veya Satın Al Kararı
 • Bağımsız Maliyet Tahminleri

Tedarik Yönetim Planının Oluşturulması Sürecinin Girdileri

Tedarik Yönetiminin Planlanması Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler

 • Pazar Araştırması
 • Yap veya Satın Al Analizi
 • Kaynak Seçim Analizi
 • Toplantılar
 • Uzman Görüşü