Proje Statü Raporu Nedir?

Proje Yönetiminde Durum (Statü) Raporu Nedir?

Proje yönetiminde durum raporları (Statü Raporu), proje yöneticisinin, projeyi yürüten kuruluşun üst yöneticilerine, proje sponsoruna, önemli paydaşlara, proje yönetim ofisine ve diğer gerekli görülen kişi veya gruplara düzenli iletmekle sorumlu olduğu, projenin mevcut durumunu ve ilerleyişini anlatmak için hazırladığı rapordur.

Performans raporu veya ilerleme raporu olarak da bilinir. Üst yönetimin detaylara inmekle vakit harcamayacağı düşünüldüğünde projeye dair özet bilgiler içermesi uygundur. PMP sertifikası sınavı açısından da oldukça önem arz eden bir proje yönetimi dokümanıdır. 

Proje durum (statü) raporları, maliyet tahminleri, sorun güncesi, risk kaydı, varyans analizi, proje bütçesi, ekip üyelerinin durum raporları, kazanılan değer raporu gibi girdiler kullanılarak ve bu girdilerle uyumlu olacak şekilde oluşturulur.
 • Statü raporunun içerisinde yer alması gereken başlıca bilgiler şunlardır:
 • Mevcut Raporlama dönemi için başarılanlar
 • Mevcut raporlama döneminde planlanan ancak tamamlanmayan başarılar
 • Planlanan ve gerçekleşen arasındaki farkların kök nedenleri
 • Kilometre Taşları
 • Ortaya çıkan sorunlar
 • Düzeltici veya önleyici eylemler
 • Bütçe varyanslarının kök nedenleri
 • Bir sonraki Raporlama dönemi için hedeflenen ve planlanan başarı faktörleri
 • Bir sonraki Raporlama dönemi için planlanan maliyetler
 • Belirlenen yeni riskler
 • Proje mevcut durumunun alarm seviyesi
Özetle proje durum raporunda, her şey planlandığı gibi mi? sorusunun cevabı aranır, planlandığı gibi gitmeyen şeyler hakkında analiz yapılır ve her proje statü raporunda proje riskleri değerlendirilir varsa yeni riskler tanımlanır.

Ayrıca Bakınız: