Proje Kapsamının Onaylanması

PMP planlama süreçlerinin neredeyse tamamına ilişkin bilgi paylaşımı yaptık. Proje kapsamının onaylanması süreci, PMP izleme ve kontrol süreçlerine geçişimizden sonra ele alacağımız, pmp sertifika alma sürecine dair bir başka konu başlığı olacak. Bu onay süreci, PMP sertifika sınavında kapsamın onaylanması süreci adıyla karşımıza çıkacak. 

Proje kapsamının onaylanması süreci dahilinde, daha önce belirlenen proje kapsamında, ne olduklarını önceden belirlediğimiz teslimatlar hazırlandığında, müşteri tarafından gereksinimlere uygun olup olmadığına ilişkin bir kontrol yapılır ve teslimatlar onaylanır. Bu süreç kapsamında müşteri tarafından ürünün gerçekten de daha önce onaylanmış olan gereksinimlere uygun olmadığını belirlemek amacıyla testler ve kontroller yapılabilir. Ayrıca gereksinimlerin yer aldığı bir dokümanın yardımıyla teslimatların denetimi de gerçekleştirilebilir. Hazırlanan teslimatların gereksinimlerden bazılarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde ise projeyi yürüten kuruluş, uygun olmayan bölümleri yeniden yapmak durumunda kalabilir.  

İzleme ve Kontrol Süreç Grubunun bir parçası olan proje kapsamının onaylanması süreci, aynı zamanda kapsam yönetimi bilgi alanında yer almakta.

Kapsamın onaylanması süreci, aynı zamanda kapanış süreciyle ve kalite kontrol süreçleriyle birebir ilişki halinde olan bir süreç. Kapsamın onaylanması süreci ile kalitenin kontrolü süreçleri arasındaki fark PMP sertifikası adayı proje yöneticileri tarafından her zaman doğru şekilde anlaşılamayabilir. Bu da çok normal aslında. Çünkü iki süreç de bir kontrol süreci ve iki süreçte de belli bir onaydan geçmesi için teslimatlar test, kontrol ve denetimlere tabi tutuluyor. Ancak unutmamak gerek ki, kalitenin kontrolü projenin bir iç süreciyken, kapsamın onaylanması süreci daha çok müşteriyi ilgilendiren bir süreç. Buna ek olarak kalitenin kontrolü süreci farklı olarak, ortaya çıkan eksikliklerin nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik de çözümler arar.

Proje Kapsamının Onaylanması Sürecinin Girdileri

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler

  • Denetim
  • Oylama

Kapsamın Onaylanması Sürecinin Çıktıları

  • Kabul Edilen Teslimatlar
  • Çalışma performans bilgisi
  • Değişiklik Talepleri