Proje Yönetiminde Veri Gösterimi Teknikleri Nelerdir?

Veri gösterimi teknikleri basitçe elde ettiğimiz verileri daha anlaşılır şekilde göstermeye, paydaşların algısına yönelik olarak ve ihtiyaç duyulan detayda iletmeye yarayan tekniklerdir. Veri gösterim teknikleri oldukça geniş bir skalada WBS, akış diyagramı, kontrol grafiği gibi farklı teknikleri bünyesinde barındıran bir gruplandırmadır.

Daha önce proje yönetimi süreçlerinde kullanılması gereken verilerin toplanması için ve analiz edilmesi için PMP sertifikasına temel oluşturan PMI metodolojisinde yer verilen araç ve tekniklere değinmiştik. Şimdi de bir başka pmp araç ve teknik gruplandırması olan veri gösterimi tekniklerinin neler olduğundan bahsedeceğiz.

Proje yönetimi açısından düşünüldüğünde veri gösterim teknikleri, hedeflenen proje objektifine uygun bir şekilde toplanan ve analiz edilen verilerin, üst yönetimin, paydaşların ve proje ekibinin kullanımına sunulmak üzere gösterimini yapmak için kullanılan araç ve tekniklerdir.

Proje Yönetiminde Kullanılan Veri Gösterimi Teknikleri