Proje Yönetiminde Entegre Değişiklik Kontrolü

Son zamanlarda proje yönetimi sınavlarında ve özellikle PMP Sertifikası sınavında entegre değişiklik kontrolü sürecine ilişkin çokça soru geldiğine dair geri bildirimler alıyoruz. Bu nedenle PMP Sertifikası adayları için üzerinde fazlaca durulması gereken bir süreç entegre değişiklik kontrolü. İzleme ve kontrol süreç grubunun önemli bir parçası olan entegre değişiklik kontrolünün gerçekleştirilmesi süreci, proje süresince gelen değişiklik taleplerinin işleme konulmasını, bu taleplerin derinlemesine incelenmesini, gerektiği durumlarda ertelenmesini, kabul edilmesini veya reddedilmesini ele alan proje yönetim sürecidir. Entegre değişiklik kontrolü sürecinde onaylanmış değişikliklerin uygulanması ve bu uygulamalar sonucu meydana gelen ikincil değişikliklerin de yönetimi sağlanır. Entegre değişiklik kontrolü süreci, değişiklik yönetim planı rehberliğinde uygulanır.

Entegre değişiklik kontrolü sürecinden elde edilen temel fayda ise belgelendirilmiş değişikliklerin genel bir perspektif dahilinde bütüncül olarak ele alınmasının sağlanması ve projenin hedefleri ve bütüncül planlar dikkate alınmadan yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek riskleri ortaya çıkarmaktır.

Proje yaşam döngüsü süresince planlanan noktalarla gerçekleşen olguların farklılık göstermesi, herhangi bir sebeple projenin değişikliğe ihtiyaç duyması normaldir. Değişiklik ihtiyaçları projenin performansının ölçülmesi sırasında ortaya çıkabileceği gibi, paydaşlar tarafından öne sürülebilir veya diğer kaynaklardan gelebilir. Değişikliğin kaynağı ne olursa olsun, proje boyunca değişikliklerin yönetilmesi proje yöneticisinin sorumluluğudur.

Entegre değişiklik kontrolünün uygulanması süreci proje temel çizgilerinin oluşturulmasından başlayarak tüm projenin yaşam süresi boyunca uygulanır.

Entegre Değişiklik Kontrolü Sürecinin Dahil Olduğu Süreç Grubu: İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

Entegre Değişiklik Kontrolü Sürecinin Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı

Entegre Değişiklik Kontrolü Sürecinde Elde Edilen Çıktılar:
  • Onaylanmış değişiklik talepleri
  • Değişiklik Kaydı
Entegre Değişiklik Kontrolü Sürecinin Sürecin Girdileri:
Entegre Değişiklik Kontrolü Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler: