Risk Yönetim Planı

Risk yönetim planı, pmp sertifikası sınavının önemli bir konu başlığı olan risk yönetiminin planlanması sürecinde, proje risk yönetimi bilgi alanında yer alan diğer süreçlerin uygulanabilmesi için bir yol haritası oluşturulur.  Risk yönetiminin planlanmasına dair aktiviteler projenin erken safhalarında, detaya inilmeden de olsa yapılmalı ve planlama süreçlerinin erken safhalarında da detaylandırılmalıdır. Bu detaylandırmadan sonra ise proje boyunca sürekli olarak güncellenmelidir. Risklerin planlanması sürecini iyi kavramak, hem proje yönetiminin hem de pmp sertifika sınavının olmazsa olmazıdır.

Risk yönetiminin planlanması sürecinden elde edilen temel fayda, risk yönetiminin derecesinin, özelliklerinin ve görünürlüğünün proje riskleriyle ve kuruluşunuzun ve paydaşlarınızın projeye verdiği önemle orantılı olmasını sağlamaktır.

Süreçte kullanılan girdiler:
Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler
 • Uzman Görüşü
 • Paydaş Analizi
 • Toplantılar
Süreç sonunda elde edilen tek çıktı ise risk yönetim planıdır.

Risk Yönetim Planı Nedir?

Risk yönetim planı, proje risk yönetimi bilgi alanında yer alan,
süreçlerin nasıl uygulanacağını, izleneceğini ve proje süresi boyunca nasıl kontrol altında tutulacağını detaylandıran proje yönetim dokümanıdır.

Risk yönetim planı, projenizde tolere edilebilir risk boyutunun ne olduğuna, risklerin nasıl yönetileceğine, riskle ilişkilendirilen aktivitelerden kimlerin sorumlu olacağına, risk aktivitelerine atanan zaman ve kaynak miktarını ve risk çalışmalarına dair iletişimin nasıl yapılacağına dair bilgiler sunar. 

Risk Yönetim Planında Yer Alan Bilgiler

Risk yönetim planının içinde yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir. Ancak; unutulmamalıdır ki plan içeriği bu bilgilerle sınırlı değildir ve gereksinimler doğrultusunda ilave bilgiler ve bölümler içerebilir. PMP sertifikası sınavı için akılda tutulması gereken plan içeriği ise şöyledir:
 • Risk Stratejileri
 • Projede Kullanılacak Risk Metodolojileri
 • Risk Kategorileri
 • Risk Yönetiminde Kullanılacak Fonlar
 • Roller ve Sorumluluklar
 • Olasılık ve Etki Tanımları
 • Olasılık ve Etki Matrisi
 • Risk Toleransları
 • Paydaşlarınızın Risk İştahı
 • Raporlama Formatları