Projelerde Risk Analizi ve Risk Yönetimi

Proje yönetiminde risk analizinden bahsedince, riskin yönetilmesi dair konuşunda zihnimizde nasıl şeyler beliriyor?

Çoğu zaman risk deyince aklımıza kötü şeyler geliyor, risk yönetimi diyince de başımıza gelebilecek felaketlerden kaçınma gibi bir algı oluşuyor olabilir ve bu çok normal.

PMP sertifikalı proje yöneticilerinin evreninde, günlük hayatta sahip olduğumuz risk algısının aksine risk olumlu veya olumsuz olabilir. Burada aklınıza o çok meşhur SWOT analizi gelsin. Tehditler ve fırsatlar. Burada tehditler negatif risklerken fırsatlar pozitif risklerdir. Proje yönetiminde ise risk yönetimi iyi uygulandığında olumlu risklerin gerçekleşme ihtimalini artırırken negatif risklerin gerçekleşme riskini de artırmış oluruz.


PMI metodolojisine göre etkili bir risk yönetimi proje boyunca gerçekleşebilecek olumlu veya olumsuz risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve bu risklere cevap oluşturulması eylemlerini içerir.

Bir proje yöneticisinin gözünden bakıldığında riskin üç karakteristiği vardır. Buna göre riskler kesin olmayan olaylara bağlı olarak gelişirler, pozitif veya negatif olabilirler ve projenin tamamını veya bir kısmını etkileyebilirler. Riskin analiz edilmesinin ve yönetilmesinin temel amacı ise projenin başarılı olma ihtimalinin güçlendirilebilmesi için pozitif risklerin artırılması ve negatif risklerin azaltılmasıdır.

Risk Yönetimi Bilgi Alanı altında bulunan süreçler şunlardır: