Risk Yanıtlarının Uygulanması

Projemizin yaşam döngüsünde risk kavramı ile PMP metodolojisinde ilk defa başlangıç süreç gruplarında iç içe olmuş, planlama süreç grubunda risklerin tanımlanması, risk yönetim planının oluşturulması ve risk yanıt planının oluşturulması ile yol haritamızı belirlemiştik. İzleme ve kontrol süreçleri ile de sürekli yeni riskler tespit ederek risk yönetimini projenin tamamına yayılan sürekli bir çaba olarak hayata geçirdik.

 Risk yanıtlarının uygulanması süreci, tanımlanan riskler ortaya çıktıkça, risk yanıt planında belirlenen şekilde ilgili yanıtların hayata geçirilmesini kapsayan bir yürütme sürecidir.
Risk yanıtlarıın uygulanması sürecinde risk sahibi kavramı ile sürekli dirsek temasında olunması gerekir. Çünkü risk sahibi risk yanıt planında belirlenen risk yanıtını uygulamakla sorumlu olacak kişi, birim veya ilgili paydaştır. 

Uygulanan risk yanıtları, riskin gerçekleşeceğine dair ciddi kanıtlar olduğunda proaktif şekilde riskin gerçekleşmesini önlemek için veya reaktif şekilde risk gerçekleştikten sonra hayata geçirilebilir. Bazı durumlarda riskin proje hedeflerine olan etkisini azaltmakla sınırlı kalabileceği gibi, risk gerçekleştikten sonra uygulanabilir. Belirli riskler için eğer risk yanıt planında belirlenmişse birden fazla yanıt planı uygulanabilir.

Risk yanıtlarının uygulanması süreci yürütme süreç grubunun dahilinde olup, bilgi alanlarından risk yönetimi bilgi alanı kapsamında değerlendirilir. Süreç sonunda elde edilen çıktılar değişiklik talepleri ve belge güncellemeleridir.

Risk Yanıtlarının Uygulanması Sürecinin Girdileri

Risk Yanıtlarını Uygulama Aşamasında Kullanılan Araç ve Teknikler

Ayrıca incelemeniz için;
Niceliksel Risk Analizi Nedir?