Proje Ekibinin Yönetilmesi

Proje ekibinin yönetilmesi süreci, PMI süreç haritasında proje ekibinin geliştirilmesi süreciyle doğrudan ilişkili olarak ele alınması gereken bir süreçtir. Aslında proje ekibinin geliştirilmesi sürecinde yaptığımız şey tam olarak projeyi hayata geçirecek bir ekibi elde etmekten ibaretti. Ekip oluşturulurken bu ekibin eğitilmesi, yüksek performans göstermesi gibi hususlar da elbette dikkate alınmak zorundaydı.

Proje ekibinin yönetilmesi sürecinde ise ekibin işleyişini kontrol altında tutmaya, ekibi gerektiğinde hızlandırırken gerekli durumlarda dur diyebilmeye, ekibin performansını izlemeye ve ekibin uyumunu bozan şeyler olduğunda, ekip içinde çatışmalar mevcut olduğunda bu çatışmaları ekibin performansını koruyacak şekilde çözmeye odaklanılır. Bu süreç yürütülürken, Maslow ihtiyaçlar piramidi dikkate alınır ve Tuckman modeli, ekip gelişim evreleri ve X, Y, Z lidelik modeli gibi bu süreci ilgilendiren modeller göz önünde bulundurulur.

Proje ekibinin yönetilmesi süreci, yürütme süreç grubunda ve kaynak yönetimi bilgi alanında sınıflandırılır.

Ekibin Yönetilmesi Sürecinin Çıktıları

  • Değişiklik Talepleri

Proje Ekibinin Yönetilmesi Sürecinin Girdileri

Proje Ekibinin Yönetilmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler