Çatışma Yönetimi Nedir?

Projelerde çatışma, kişilerin farklılık ve değişkenlik gösteren çıkarlarından, ilgi alanlarından, hedeflerinden, inanışlarından ve sahip olduğu farklı değerlerden kaynaklanır. Unutulmamalıdır ki, çatışma bir projenin olmazsa olmazıdır. Ne proje yöneticisinin ne de proje ekibinin, çatışmayı sıfıra indirmek veya hiç çatışma yaşamadan projeyi tamamlamak gibi bir opsiyonu yoktur.

Çatışma Yönetimi ise çatışmanın olumsuz etkilerini minimum düzeye indirip, olumlu yanlarını ise maksimize etmek suretiyle çatışmaların çözümlendirilmesine dayanır. Buradan da anlayacağımız üzere çatışmaların bazı olumlu ve olumsuz etkileri bulunur. Olumsuz etkilere örnek olarak, taraflar arası iletişimin bozulması, kişiler arası güvenin sarsılması, ekip ruhunun yara alması gösterilebilir. Ancak çatışmanın projenize olumlu yansıyacak etkileri de olacaktır. Tuckman modeline göre storming evresinde çatışmalar en üst düzeyde meydana gelecektir. Tuckman modeli ekip içi çatışmaların doğasına ilişkin önemli bir teoridir.

İyi bir çatışma yönetimiyle ortaya çıkarılabilecek olan bu özelliklere örnek olarak ise sorun çözmede ekibin de dahil edilebilmesi, ekibin tamamının aynı fikri ifade etmeye yönelik yatkınlığının bozulması ve ekipten farklı düşünceler çıkmasını sağlaması, alışılagelmiş uygulamaların sorgulanması sayılabilir.