Niteliksel Risk Analizi

Niteliksel Risk Analizi Nedir?  

Projenin planlaması safhasında, risklerin belirlenmesi sürecinde proje süresince karşı karşıya kalabileceğimiz risklerin neler olduğuna dair bir liste hazırlamıştık. Niteliksel risk analizi süreci, tespit edilen bu riskleri niteliklerini esas alarak analiz etmemizi sağlayacak bir proje yönetimi sürecidir.


PMP sertifikası sınavında, tanımlananan bu risklerin değerlendirilmesi, doğru risk yanıtları oluşturularak yanıtlanması gibi hususlara yönelik sorularla karşılaşabileceksiniz. Gönül isterdi ki karşılaşabileceğimiz bütün risklere yönelik bir risk yanıtı oluşturabilelim, karşımıza çıkabilecek her şeye hazırlıklı olabilelim. Ancak bütçe kısıtı, kaynak kısıtı, zaman kısıtı gibi nedenlerle ortaya çıkarılan bütün risklere yönelik uygun bir yanıt oluşturmamız mümkün değil. Yine de uygun yanıtları oluşturmazsak projemizi felakete sürükleyecek bazı riskler olacak. 

Bu noktada, kritik riskler olarak adlandırdığımız bu riskleri tespit etmemiz ve tanımladığımız bütün riskleri bir önem sırasına koymamız gerekecek. Riskleri önem sırasına koyduktan sonra ise gerçekten hangi risklere yanıt oluşturmak için kaynaklarımızı harcamamıza değer olduğunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Bu yüzden de ne tip risklerle karşılaşabileceğimizi belirkledikten sonra bu riskleri niteliksel ve niceliksel olmak üzere analiz etmemiz, gerçekten de bir risk yanıtı oluşturmaya değer olup olmadıklarını görmemiz gerekir.

Niteliksel risk analizi, adından da anlaşılabileceği gibi sayısal verileri temel almayan, riskin niteliğine göre değerlendirilen, uzman görüşünü, geçmiş projeleri, tecrübeleri, risk kaynağının niteliğini değerlendirmeye almamız suretiyle gerçekleştirilen bir risk analizi türüdür. PMP sınavında sayısal olmayan hususların dikkate alındığı sorularda aklımıza niteliksel analizi getirmeliyiz.

Niteliksel Risk Analizi Sürecinin Dahil Olduğu Süreç Grubu: Planlama
Niteliksel Risk Analizi Sürecinin Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Risk Yönetimi

Niteliksel Risk Analizi Süreci Sonunda Güncellenen Belgeler: 

Niteliksel Risk Analizi Sürecinin Girdileri


Niteliksel Risk Analizi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler

  • Mülakatlar 
  • Risk Verisi Kalite Değerlendirmesi
  • Risk Olasılık ve Etki Değerlendirmesi
  • Diğer Risk Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  • Olasılık ve Etki Matrisi
  • Hiyerarşik Grafikler
  • Risk Kategorizasyonu
  • Kolaylaştırma
  • Toplantılar
  • Uzman Görüşü