SWOT Analizi Nedir?

Yönetim derslerinde pek sık karşılaştığımız SWOT analizi, proje yönetimi açısından da oldukça faydalı bir veri toplama tekniğidir. "SWOT" kısaltması basitçe strenghts, weaknesses, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yani bir başka söyleyişle swot analizi yaparak analizini yaptığımız şeyin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri gözler önüne sermiş oluyoruz. 

Proje yönetiminde SWOT analizi, genellikle yeni ürün geliştirilen veya yeni bir hizmetin oluşturulduğu projelerde iş gerekçesinin oluşturulması aşamasında yapılır. Bunun yanısıra risklerin belirlenmesi sürecinde de PMI tarafından kullanılması önerilen bir araçtır. Bir organizasyon için güçlü ve zayıf yönler kuruluşun içsel özelliklerinden temel alırken, tehditler ve fırsatlar ise kuruluşu etkileyebilecek dış kaynaklı faktörlerdir. 

SWOT analizini oluşturmak oldukça kolaydır. İlk kez bir swot analizi oluşturan ekip üyeleri ve öğrenciler bile analiz ettikleri konunun niteliklerine hakim oldukları sürece zorluk çekmeyeceklerdir. İyi bir analiz yapabilmek için ilk aşamada uygun ortam oluşturulmalı, dört bölümden oluşan basit bir görsel oluşturularak veri toplama teknikleri vasıtasıyla güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya koyulmalıdır. Swot analizini oluşturan ekip ne kadar fazla kişiden oluşuyorsa, ne kadar deneyimi grup içerisinde barındırıyorsa farklı veriler elde etmek de o kadar kolay olacaktır. 

Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise analize başlamadan önce detay seviyesine karar vermektir. Analiz ettiğiniz sürecin, kuruluşun, projenin veya bir başka olgunun detaya inildiğinde kapsamlı bir analizi yapılabilecekken bazen, özellikle de üst yönetime yapılan sunumlarda daha özet bir bilgiye ihtiyaç duyulabilir.

SWOT Analizinin Unsurları

Güçlü yönler kuruluşun yürütmekte olduğu olası bir projede avantaj sağlayacak özelliklerdir. Zayıf yönler ise tam tersine kuruluşunuzun bir adım geride başlamasına sebep olacak içsel özellikleridir. Tehditler ve fırsatlar ise proje esnasında kuruluş lehine faydalanılabilme potansiyeli olan veya tam tersine kuruluşa zarar verebilme potansiyeli olan faktörlerdir. SWOT analizi oluşturulurken, beyin fırtınası tekniği, zihin haritalama ve odak grupları gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılması sık görülen bir uygulamadır. Ancak kullanılabilecek araç ve teknikler bunlarla sınırlı değildir.

Ayrıca bakınız;

Niceliksel Risk Analizi Nedir?