Risklerin İzlenmesi

Risklerin tanımlanması sürecinde proje dahilinde gerçekleşebilecek tüm riskleri elinizden geldiğince tanımlamaya çalıştınız. Bu belirleme işlemi için sınırsız sayıda kaynak, araç ve teknik kullandınız. Ancak bütün bunlar yeni bir riskin ortaya çıkmasına engel oluyor mu? Ya da bir şekilde tespit edemediğimiz risklerin de var olması olası değil mi?

Emin olun projelerin tabiatı gereği ne kadar risk belirleme çalışması yaparsak yapalım, tanımlanmamış risklerin sayısı oldukça fazla olacaktır. Dahası gerçekleşen risklerden ders alarak yeni riskler keşfetmek risklerin izlenmesi sürecinin bir parçası. Risklerin izlenmesi süreci aslında bir başka söyleyişle sürekli tetikte olmak, kurnaz olmak, ders almak ve aklımızı kullanmaktır. Risklerin izlenmesi süreci proje yöneticisine ve proje ekibine gözden kaçırdıkları herhangi bir risk olup olmadığını izlemeleri için bir fırsat verecektir.

Risklerin izlenmesi sürecinin bir başka amacı ise tanımlanan ve niceliksel ve niteliksel analizi yapılan risklere yönelik oluşturulan risk yanıt planlarının doğru olup olmadığını teyit etmektir. Bu sayede değişen proje koşulları ile risk yanıt planlarının halen uyumlu olup olmadıkları konusu netleştirilir. Bütün bunları yaptıktan sonra yaklaşan bir dalga gibi proje özellikleri netleştikçe, proje olgunlaştıkça, tanımlanmamış risk sayısı en aza inecektir.

Risklerin izlenmesi süreci proje boyunca sürekli olarak uygulanan bir süreçtir. İzleme ve kontrol süreç grubunun ve risk yönetimi bilgi alanının bir parçasıdır.

Risklerin İzlenmesi Sürecinin Çıktıları

Risklerin İzlenmesi Sürecinin Girdileri

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler