Tedariklerin Yürütülmesi

Tedariklerin Yönetilmesi süreci PMP sertifikası sınavında, tedarik yönetimi başlığı altında iyi incelenmesi gereken ve görece zor soruların gelebildiği bir tedarik yönetiminin planlanması sürecinin ardılı olarak değerlendirilebilen bir proje yönetim süreci

Tedarikle ilgili dökümanların hepsinin oluşturulduğu süreç tedarik yönetiminin planlaması süreciydi. Tedariklerin yürütülmesi sürecinde ise istediğimiz işi veya çıktıyı üretebilecek en doğru tedarikçiyi seçebilmek için, tedarik yönetim planını hayata geçiriyor olacağız. Tedariklerin yürütülmesi süreci, fiyat talebi veya bilgi talebinin yapılmasıyla başlar ve seçilen tedarikçi ile kontrat yapılması suretiyle sona erer.

Tedariklerin yürütülmesi süreci, tedarik yönetimi bilgi alanında ve yürütme süreç grubunda kategorilendirilir. Sürecin iki ana çıktısı seçilen satıcılar ve yapılan anlaşmalardır.

Tedariklerin Yürütülmesi Sürecinin Girdileri

Tedariklerin Yürütülmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler