Proje Yönetiminde Yedek Analizi

PMP sertifikası sınavına hazırlanırken PMBOK'u incelediğinizde proje yönetiminde yedek analizinin,

süreçlerinde PMI tarafından kullanılması tavsiye edilen araç ve teknikler arasında olduğunu görebilirsiniz.

Proje yönetiminde yedek analizi yapılmasının temel nedeni, projenin maliyet ve zaman temel çizgilerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan makul yedek miktarlarının belirlenebilmesidir. Böylece maliyet ve zaman çizelgesine yönelik gerçekleşebilecek risklerin projeye olabilecek etkilerinin azaltılması hedeflenir. Kestirim yöntemleri kullanılarak elde edilen, zaman ve maliyet tahminleri her zaman kesin bir tutarlılığa sahip olmayabilir. Bu yüzden de bir yedek analizi yapmak zorunludur. Yedek analizini maliyet ve zaman temel çizgilerini oluşturma aşamasında kullanabileceğiniz gibi, bu temel çizgilerin oluşturulmasının ardından da tahsis edilen yedeklerin proje performansıyla uyumlu olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığıyla ilgili olarak izleme ve kontrol amaçlı da kullanılabilir.

Yedek analizi genel olarak ihtiyat yedeklerinin analiz edilmesi için kullanılsa da, çoğu proje için yönetim yedeklerinin analizi için de kullanılır. Yedek analizi yapılırken başlangıç aşamasında ihtiyat yedeklerinin mi yoksa yönetim yedeklerinin mi analiz edileceği belirlenmeli ve ona göre strateji oluşturulmalıdır.

Niteliksel Risk Analizi Nedir?

Niceliksel Risk Analizi Nedir?