Regresyon Analizi Nedir?

PMP sertifikası sınavında regresyon analizi basit bir anlatımla bir bağımlı değişken ve bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkinin analiz edilmesine dayanan bir veri analizi tekniğidir. PMI metodolijisinin temeli olan PMBOK kılavuzuna göre regresyon analizinin proje veya fazın kapatılması sürecinde araç ve teknik olarak kullanılması önerilir.

Çoklu regresyon analizi ve tekli regresyon analizi olarak ikiye ayrılır. Bir sonuç ve bir bağımsız değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi tekli regresyon analizi olarak adlandırılırken, bir sonuç ve birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ise çoklu regresyon analizi olarak adlandırılır.

Regresyon analizi ilk aşamada tahmin edilmesi amaçlanan bağımlı değişkenin belirlenmesi, değişkenlere ilişkin gerekli verilerin ve bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin grafiğe dökülerek ilişkilerin grafik üzerinden incelenmesini kapsar.

Regresyon analizi genellikle değişkenler arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak projelerin gelecekteki performansının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Bu değerlendirme genellikle mali konuları kapsayacağı gibi farklı alanlarda yapılan bir analizde de regresyon analizinin kullanılması muhtemeldir. Çoklu regresyon analizlerinde özellikle değişken sayısı arttığında bir veri analizi yazılımı veya proje yönetimi bilgi sistemi komponenti kullanmak neredeyse bir gereksinimken, tekil regresyon analizlerinde veya küçük çaplı değerlendirmelerde excel yardımıyla analizi gerçekleştirmek mümkündür.