Teknik Performans Analizi Nedir?

Özellikle projenin uygulama aşamasına geçtiğimizde ilerlediğimiz yolun gitmek istediğimiz yola kıyasla ne durumda olduğunu görmek isteriz. Bu da bir kontrol sürecidir aslında. Bu analizi yapmak için de kazanılan değer analizi ve performans analizleri gibi teknikler vardır. Teknik performans analizi de bu yöntemlerden birisi. 

Teknik performans analizi, ölçülebilir değerlere dayanacak şekilde projenin planlanan teknik kazanımlarının gerçekleşen teknik kazanımlarla karşılaştırılmasına dayanan proje yönetimi tekniğidir. Teknik performans analizi genellikle savunma sanayi projeleri, bilgi sistemleri projeleri ve sistem mühendisliği projelerinde kullanılsa da, kullanılabileceği alanlar bunlarla sınırlı değildir. Projenin planlama aşamasında belirlenen ölçülebilir hedeflerin hangi noktasında olduğumuz, gelinen aşamanın ölçülebilir yöntemler kullanılarak belirlenmesiyle karşılaştırılır. Teknik performans analizi risklerin izlenmesi sürecinde araç ve teknik olarak kullanılırken, kategori itibarı ile veri analiz teknikleri arasında yer alır.

İlk aşama olarak projede ulaşılmak istenilen hedef belirlenir. Bu hedef, projenin büyüklük, kapasite, boyut, elverişlilik gibi herhangi bir teknik özelliğine ait olabilmekle birlikte, üretilecek teslimatlarda ortaya çıkabilecek hata istatistikleri de bu hedefler arasında yer alabilir. Hedeflenen ölçülebilir değere ulaşılması planlanan zaman belirlendikten sonra proje süresince periyodik olarak performans ölçümü yapılarak varsa hedeflenen değerlerden sapmalar raporlanarak analiz tamamlanır.

Ayrıca Bakınız:

Alternatiflerin analizi tekniği nedir?

Maliyet Fayda Analizi Nedir?

Yorumlar:

1- JrPMP   01.06.2021

Teşekkür ederiz emekleriniz için. Bütün araç ve tekniklerin hangi süreçlerden ne şekilde kullanıldığına dair sizlerden ayrıntılı bilgi bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse süreçlerin özüne daha iyi inebileceğimizi ve sınavlarda daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum.