Veri Analizi Teknikleri


Proje yönetiminde ve PMP sertifikasına temel oluşturan PMI metodolojisi açısından verilerin toplanması, yönetilmesi, işlenmesi ve kullanılır hale getirilmesi büyük önem taşıyan bir görev. PMP proje yönetimi süreçlerinde ham veri, iş performans verisi olarak proje çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinin bir çıktısı olarak oluşturulabileceği gibi, proje dışı kaynaklardan veya pmp proje yönetimi süreçlerinin diğer girdilerinden de ham veri elde etmek mümkün. Çoğu sürecin yürütülmesinde belki de farkında olmadan çeşitli veri analizi yöntemlerini aktif bir şekilde kullanıyoruz.

Veri analizi yöntemleri, veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen verilerin analiz edilerek kullanılabilir bilgilere dönüştürüldüğü araç ve teknikleri kapsıyor.  Veri analizi, doğru veriler kullanılarak ve aşağıda belirtilen yöntemlerden sürece uygun olanları kullanılarak yapıldığında, proje yönetimi süreçlerinin yürütülmesi konusunda alınacak kararlarda ve süreçleri terzi usulü işleme konusunda oldukça faydalı olacaktır. 

Etkili bir veri analizinin yapılabilmesi için özetle, veri toplamak için realist bir amaç belirlemek, doğru verileri toplamak, uzman ekip oluşturup, doğru araç ve tekniklerle verileri analiz etmek ve verilerin tutarlılığını incelemek gerekir.

PMP metodolojisinde yer alan Proje Yönetimi Veri Analizi Teknikleri