Hassasiyet Analizi

PMI terminolojisine göre hassasiyet analizi, çok sayıda sektörde, farklı amaçlar dahilinde kullanılabilen, proje yönetiminde genellikle büyük ölçekli projelerde bütçe ve zaman çizelgesinin oluşturulması, risklerin belirlenmesi gibi genel proje yönetimi süreçlerinde kullanılan önemli bir veri analizi tekniğidir.

Hassasiyet analizi bir sürecin belirli bir girdisinin sürecin çıktılarını ne derece etkilediğinin ölçülmesini hedefleyen bir modelleme tekniğidir. Projenin hassasiyeti ise bir projenin sahip olunan veriler bazında tahminler yoluyla ne kadar başarılı olacağının bütünsel bir değerlendirmesidir.

PMBOK 6'ya göre niteliksel risk analizinin gerçekleştirilmesi sürecinde araç ve teknik olarak kullanılması önerilir.

Hassasiyet analizinin yapılması projede belirsiz olarak nitelendirilen bir unsurun değiştirilerek diğer belirsiz unsurların tamamının sabit tutulması prensibine dayanır. Projede var olan belirsizliklerin proje genelini nasıl etkileyeceği gibi makro düşüncelerin değerlendirilmesinde kullanılacağı gibi, daha düşük seviyede risklerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Tornado diyagramı yüksek belirsizliğe sahip proje değişkenlerinin sabit tutulan diğer değişkenlere göre maliyet temel çizgisi, kalite, zaman gibi temel çizgilerde etkisini değerlendirmeye yarayan temel bir hassasiyet analizi aracıdır.