Proje Yönetiminde Etki Şemaları

 Proje yönetiminde etki şemaları, projeye etki eden değişkenleri, projenin sahip olduğu belirsizlikleri ve projenin değişkenlerinin diğer değişkenler üzerinde yarattığı etkiyi gösteren proje yönetiminde araç ve teknik olarak kullanılan bir şemadır.  PMI tarafından veri analizi metodları arasında listelenmiş olan etki şemalarının, aynı zamanda niceliksel risk analizininin gerçekleştirilmesi sürecinde de araç ve teknik olarak kullanılması PMI tarafından önerilmektedir.

Etki şemaları proje yönetimi süreçleri esnasında alınabilecek kararları ve bu kararların muhtemel sonuçlarını daha iyi kavrayabilmek için kullanılan faydalı bir şemalardır. Etki şemaları oluşturulurken geçiş noktalarında farklı anlamlara gelen farklı şekiller kullanılarak değişkenler arası ilişki ve etki ifade edilir. Örnek vermek gerekirse genel olarak oval şekil belirsizlikleri ifade etmek için kullanılırken, dikdörtgen alınması gereken bir kararı, bir düzgün sekizgen ise ulaşılması amaçlanan hedefi temsil eder.

Etki şemaları kullanılırken ilk aşamada yapılması gereken şey ulaşılmak istenilen amacı iyi tespit etmek olacaktır. İkinci aşamada ise bu hedeflere ulaşabilmek için önümüzde beliren yol ayrımları, alınması gereken kararlar, yapılması gereken seçimler listelenmelidir. Bu seçimler listelendikten sonra bu seçimlerin sonucunu etkileyebilecek olan, kontrolümüz dahilindeki veya kontrolümüz dışında projeyi etkileyen değişkenler belirlenmeli ve bu değişkenler, seçimler, sonuçlar arasında oklarla ilişki ve etki durumu belirlenmelidir. Etki şeması aslına bakılırsa anlaşılması ve uygulanması oldukça kolay, faydalı bir proje yönetimi aracıdır.