Proje Yönetiminde Trend Analizi

Proje yönetiminde trend analizi nedir?

Yönettiğimiz projelerde, projenin anlık durumuna, geçmişine ve geleceğine hakim olmak, trendleri takip edebilmek başarılı bir şekilde projeyi tamamlamanın anahtarlarından birisi olmakla birlikte, her proje yöneticisinin sahip olmak istediği bir güçtür. Proje ve süreçlerin yöneliminin hangi noktaya doğru gittiğini bilmek bazı zamanlarda gerekli olabilir. Trend analizi, PMP sertifikası sınavına temel oluşturan metodolojide veri analizi teknikleri arasında yer alan önemli bir araçtır. 

Trend analizi Proje geçmişine ait verilerin kullanılarak maliyet, zaman veya kapsam gibi gibi proje kısıtlarının temel çizgilerle karşılaştırılması suretiyle proje performansını tahmin etme yöntemidir.

Girdi olarak kullanıldığı süreçler