Proje Kaynaklarının Kontrolü

İzleme ve kontrol süreç grubunda ve kaynak yönetimi bilgi alanında yer alan proje kaynaklarının kontrolü süreci, kaynakların planlanan kullanımı ile gerçekleşen kullanımını inceleyerek eğer varsa meydana gelen farklılıkları ve sapmaları inceler. Bu farklılıklar planlanan katkı ve gerçekleşen katkı, kaynağın planlanan uygunluk durumu ve gerçekleşen uygunluk, kaynağın gerçekleşen kullanımı ve planlanan kullanımı gibi şeyler olabilir. PMP Sertifikası sınavında bu alandan gelecek sorular genellikle mantığınızı kullanarak çözebileceğiniz tipte sorular olacaktır. 

Sürecin sonunda eğer planlananla gerçekleşen arasında dikkate değer bir farklılaşma görülürse, projeyi tekrar rayına oturtabilmek veya kaynak kullanımına kısıtlar koyabilmek için değişiklik taleplerinde bulunulabilir. Bu değişiklik talepleri düzeltici faaliyetleri içerebilir. Aslına bakarsanız bu süreçte temel olarak şu soruyu soruyoruz. Kaynak yönetim planı ile planlanan kaynaklar, doğru zamanda, doğru yerde miydi?

Süreçle ilgili PMP sınavı için aklınızdan çıkarmamanız gereken nokta, kaynakların kontrolü sürecinin yalnızca fiziksel kaynaklarla ilgilendiği, insan kaynaklarını incelemediğidir. İnsan kaynakları proje yaşam döngüsünde ekibin yönetilmesi sürecinde ele alınır. Benzer şekilde ekibin yönetilmesi sürecinde de fiziksel kaynaklar kapsam dışı bırakılır.

Sürecin çıktıları:

Sürecin Girdileri:
 • Kaynak Yönetim Planı
 • Sorun Güncesi
 • Öğrenilen Dersler Kaydı
 • Fiziksel Kaynak Atamaları
 • Proje Zaman Çizelgesi
 • Kaynak Kırılım Yapısı
 • Kaynak Gereksinimleri
 • Risk Kaydı
 • Çalışma Performans Verisi
 • Anlaşmalar
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler
Ayrıca Bakınız: