Zaman Çizelgesinin Kontrolü

PMP sertifika sınavında, izleme ve kontrol süreçlerinden gelen sorular arasında değerlendirilecek olan zaman çizelgesinin kontrolü süreci, diğer kontrol süreçleri gibi gerçekleşen ve planlananı karşılaştıran proje yönetim sürecidir. Bu PMP süreci kapsamında gerçekleşen zaman değerleri zaman temel çizgisi ile karşılaştırılarak varyanslar tespit edilir. Varyanslar tespit edildiğinde zaman çizelgesini tekrar rayına oturtmak için alınacak aksiyonlar da yine zaman çizelgesinin kontrol edilmesi sürecinin kapsamında yer alır.

Değişiklik talepleri, zaman çizelgesinin kontrolü sürecinin önemli bir çıktısı. Çünkü süreç boyunca tespit edilecek sapmalara yönelik alınması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetlerden bazılarının değişiklik kontrol süreçlerinden geçmesi gerekebilir. Ayrıca süreçte kazanılan değer analizi gibi teknikler kullanılarak performans değerlendirmeleri yapılır ve yapılan analizler sonucu eğer gerekiyorsa zaman çizelgesi sıkıştırma veya zaman çizelgesini rayına oturtma aksiyonları alınabilir.

Agile yaklaşımda ise backlog önceliklendirmesi ve stand up, restrospective'ler düzenlenerek yeni bilgilerin ortaya çıkarılması ve öğrenilen derslerin kayıt altına alınması da bu süreçte gerçekleşir.

Zaman Çizelgesinin Kontrolü süreci izleme ve kontrol süreç grubunda ve zaman çizelgesi yönetimi bilgi alanında yer alır.

Süreç sonunda elde edilen çıktılar
  • Çalışma performans verisi
  • Zaman Çizelgesi Tahminleri
  • Değişiklik Talepleri
Sürecin Girdileri
Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler