Aktivitelerin Sıralanması

Proje aktivitelerinin sıralanması süreci, proje aktivitelerinin arasındaki ilişkinin tanımlanmasını ve tanımlanan ilişkilerin belgeye dökülmesini içerir. Bu süreçte proje aktivitelerinin tanımlanması süreci sonunda oluşturulan aktivite listesinde yer alan aktiviteler, uygulanması gereken sıraya göre düzenlenir.

Proje aktivitelerinin sıralanması süreci proje yönetimi esnasında aktivitelerin tanımlanması sürecinden hemen sonra, zaman çizelgesinin oluşturulması sürecinden ise hemen önce hayata geçirilir. Aktivitelerin sıralanmasının bize sağlayacağı en önemli avantaj proje kısıtlarını kontrol altında tutmamız için bize bir araç oluşturması olacaktır.


Bir PMP adayı olarak, süreci anlamak aslında tamamen zaman çizelgesinde yer alan aktivitelerin arasındaki ilişkiyi anlamakta bitiyor. Daha sonra ise bu ilişkileri şematize etmemiz gerekiyor.
Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:

Proje Zaman Çizelgesi Ağ Diyagramları: Bu diyagramlar zaman çizelgesinde yer alan aktivitelerin, bu aktivitelerin bağımlılıklarının ve sırasının resmedildiği grafiksel yöntemlerdir.

Sürecin Girdileri: 
 • Aktivite Listesi: Proje aktivitelerinin sıralanması sürecinin en önemli girdisidir. Bu süreçte proje aktivite listesinde yer alan aktiviteler düzenlenir ve hangi sırayla uygulanacağına dair bir diyagram ile gösterilir.
 • Aktivite Özellikleri: Aktiviteler hakkında bilgi barındırdığı için ve bu bilgiler aktivitelerin sıralamasını değiştirebileceği için aktivite özellikleri bu süreçte de olması gereken bir girdi.
 • Kilometre Taşı Listesi: Kilometre taşları genellikle proje dışından müşteriler tarafından, paydaşlar veya yönetim tarafından belirlenir. Aktiviteler ise projenin dahilinde üretilirler. Bu yüzden bu süreçte aktivitelerin kilometre taşları ile uyumlu bir şekilde sıralanması gerekir.
 • Varsayım Kaydı: Varsayımlar projemiz ile ilgili doğru olduğunu düşündüğümüz her şeydir. Aktivitelerimizin sıralamasını varsayımlarımıza göre de şekillendireceğimiz için varsayım kaydı bu süreçte de girdi olacaktır.

Kullanılan Araç ve Teknikler:

 • Öncelik Şeması Metodu: Bu metod zaman çizelgesinde yer alan aktivitelerin tamamlanabilmesi için bu aktivitelerin grafiksel bir gösterimini oluşturur. Buna göre her bir aktivite bir düğümle temsil edilir. Oklar yardımıyla aktiviteler arasındaki bağımlılıklar gösterilir.
 • Bağımlılık Belirleme ve Entegrasyon: Bağımlılıklar aktivitelerin sıralamasını önemli derecede etkileyen faktörlerdir. Bu yüzden aktiviteleri sıralamak için bağımlılıkların belirlenmesi gerekir. Örneğin bir çatı inşaatında kiremitlerin döşenmesi için çatının ana hattının inşa edilmesi gerekir. Eğer bu iki husus projede iki aktivite olarak tanımlandıysa, kiremitlerin döşenmesi aktivitesine başlanması, çatının ana hattının inşa edilmesi aktivitesinin bitmesine bağlıdır. Aktiviteler arasında dört çeşit bağımlılık mevcuttur.
 • Zorunlu bağımlılıklar: İşin doğasında olan veya sözleşmeye bağlı olarak gerek duyulan bir bağımlılık ilişkisidir.
 • İsteğe bağlı bağımlılıklar: Geçmiş bilgiye, iyi uygulama örneklerine veya uzamn görüşüne dayanan, her zaman doğru olmayan bağımlılıklardır.
 • Harici Bağımlılıklar: Dikkate alınması gereken ancak projenin kapsam ve kontrolünün dışındaki bağımlılıklardır.
 • Dahili Bağımlılıklar: Projenin kapsam ve kontrolü dahilindeki bağımlılıklardır.
 • Önde Gitme ve Beklemeler: Önde gitme, önceki aktiviteye göre bir sonraki aktivitenin öne alınabileceği süre miktarıdır. Buna göre, sıradaki aktiviteye başlanması için önceki aktivitenin tam olarak bitmesi beklenmez. Bekleme ise sonraki aktivitenin önceki aktiviteye göre geciktirileceği süre miktarıdır.
 • Proje Yönetimi Bilgi Sistemi