Maliyet Yönetim Planının Oluşturulması

Maliyet yönetiminin planlanması süreci pmp sertifikası alma sürecimizde hakim olmamız gereken önemli proje süreçlerinden bir tanesi. Tıpkı diğer planlama süreçlerinde olduğu gibi bu süreçte maliyet yönetimi bilgi alanında bulunan diğer üç sürecin uygulanması rehberlik etmek üzere tamamlanır.
 
Maliyet hem pmp sertifikası sınavı açısından hem de gerçek projelerde hayati önem taşıyan bir konu olduğu için maliyet yönetiminin planlanması dikkate alınması gereken bir süreç. Süreçte özetle proje maliyetinin nasıl yönetileceğini, maliyetin nasıl tahmin edileceğini, bütçenin nasıl oluşturulacağını ve maliyetin nasıl izlenip kontrol edileceğini tarif etmiş olacağız.Dahil Olduğu Süreç Grubu: Planlama Süreç Grubu
Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Maliyet Yönetimi Bilgi Alanı

Sürecin Girdileri

Proje Başlatma Belgesi: Proje maliyetinin detaylarını oluşturabileceğimiz onaylı finansal kaynaklara bu belgeden ulaşacağız. Ayrıca maliyet yönetimini etkileyebilecek proje gereksinimleri de yer aldığından proje başlatma belgesi süreçte girdi olarak yer alıyor. 

Proje Yönetimi Planı: Bu planın bileşenleri arasında yer alan zaman çizelgesi yönetim planından ve risk yönetimi planındanhangi süreçlerin maliyet yönetimini etkileyebileceğine ilişkin bilgi elde edinilmesi gerektiğinden süreçte yer alır. 

Çevresel İşletme Faktörleri: Projeyi etkileyebilecek yayınlanmış herhangi bir maliyetle ilgili veri, döviz alış satış oranları, maliyeti yönetmek için farklı yaklaşımları keşfetmek amacıyla proje yönetimi bilgi sisteminden bilgi toplanır. 

Organizasyonel Süreç Varlıkları: Bu girdi aracılığıyla maliyet yönetimini, maliyet tahminlerini, bütçe oluşturma aşamasını etkileyebilecek kurumsal politikalar ve prosedürlere ulaşılır. Geçmiş projelerden alınan dersler incelenir.

Kullanılan Araç ve Teknikler:

Veri Analizleri: Alternatif analizi gibi veri analizi yöntemleri kullanılarak hangi fonlama seçeneğinin daha iyi olacağı, kiralama, iç kaynakları kullanma, yap ya da satın al kararı gibi seçeneklerin analiz edilmesini sağlayan araçtır. 

Uzman görüşü: Maliyet tahmini, maliyet kontrolü veya bütçe oluşturma gibi aşamalarda kullanılır. 

Toplantılar

Süreçten Elde Edilen Çıktılar

Maliyet Yönetim Planı 

Sürecin tek önemli çıktısıdır. Maliyet yönetimi bilgi alanında yer alan diğer süreçlere rehber oluşturur. Maliyet tahmini ve bütçe oluşturmanın tek süreç olarak mı yoksa iki farklı süreç olarak mı ele alınacağı, maliyet ölçüm birimlerinin ne olacağı (dolar,tl,euro vb.), yuvarlama miktarı ve performansın nasıl ölçüleceği gibi hususları içerir.