Kapanış Süreç Grubu

Kapanış süreç grubu projenin yada fazın aktivitelerine sistematik bir şekilde resmi olarak sonlandırmayı kapsar. Bu süreç grubunda projeyi sonlandırmak için yapılan bütün resmi işlemlerin bir araya getirilip neticelendirilir, projenin nihai ürününün teyit edilmesi için gerekli teknik çalışmalar yapılır ve müşteriden geri bildirimler alınır.İçerisinde yalnızca bir sürecin yer aldığı anlaşılması oldukça kolay bir süreç grubudur. Anlaşılması kolay olduğu kadar da ihmal edilmesi kolaydır. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok proje bu süreç grubunu hiçbir zaman görmez. Çoğu zaman proje önemini kaybettiği için sonlandırılır, proje yöneticisi başka bir işle görevlendirildiği için, öncelikler değiştiği için yada keyfi olarak projeler sonlandırılır. Ancak ne olursa olsun bu süreç grubunun uygulanması çok çok önemlidir. Çünkü proje boyunca oluşturulan tüm dökümanlar gelecekte hayata geçirilecek olan projelerde referans alınmak üzere saklanmalıdır.

KAPANIŞ SÜREÇ GRUBU