Test ve Değerlendirme Belgeleri

Test ve değerlendirme belgeleri, kalitenin yönetilmesi sürecinin bir çıktısı olarak sektör ihtiyaçlarına ve kuruluşun şablonlarına göre oluşturulabilen dökümanlardır. Pmp sertifikası sınavında karşınıza çıkabilecek olan proje yönetimi dökümanlarından birisi olan test ve değerlendirme belgelerinin bir parçası olarak aktiviteye özel kontrol listeleri veya ayrıntılı gereksinim izlenebilirlik matrisleri yer alabilir. Test ve değerlendirme belgeleri kalitenin kontrolü sürecinde girdi olarak kullanılmak amacıyla oluşturulur ve yine kalitenin kontrolü sürecinin sonunda güncellenir. Test ve değerlendirme belgeleri, yalnızca tek sefere özgü değil proje yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir.

İlk bakışta böyle bir dökümanın kalitenin yönetimi değil de, kalitenin planlanması sürecinde oluşturulacağı düşüncesi oluşabilir. Üstelik, kontrol listeleri veya gereksinim izlenebilirlik matrislerinin kullanılması hususuna kalite yönetim planında yer verilmesi gerektiği de doğrudur. Ancak, gözden kaçırılmaması gereken nokta, bu kontrol listelerinde nelerin yer alacağının kalitenin yönetimi sürecinde belirlendiğidir. Bu yüzden de her ne kadar planlama sürecinde test ve değerlendirme belgelerinin kullanımından bahsedilse de, bu belgenin oluşturulduğu süreç kalitenin yönetilmesi sürecidir. PMP sınavında bu belgenin hangi süreçte üretildiği, hangi süreçlere girdi oluşturduğuna dair sorular gelecektir. Bu nedenle olası bir tereddütü önlemek amacıyla, konuyu biraz açma ihtiyacı duyduk.