İletişimin İzlenmesi

Bir proje yöneticisinin zamanının yüzde 90'ı iletişimle geçer. Bu bilgiye PMP sertifikası ile ilgili hemen hemen tüm kaynaklarda rastlamak mümkün. Proje yönetiminde iletişime verilen bu önem, proje iletişimlerinin detaylı olarak iletişim yönetim planı ile planlanması suretiyle taçlanmıştı. Proje iletişiminini yönetilmesi süreciyle de iletişim planı proje boyunca hayata geçirildi.

Her yürütme sürecinde olduğu gibi iletişimin yönetilmesi sürecinde de iletişim yönetim planı ile uygulama arasında birtakım uyuşmazlıkların, bir takım sorunların çıkması muhtemel. İşte iletişimin izlenmesi süreci, yolundan sapan husuların tespitine ve iletişim yönetim planının doğru zamanda ve uygun bir şekilde hayata geçirilip geçirilmediğinin izlenmesine dayanıyor.

PMI metodolojisinde iletişimin izlenmesi süreci izleme ve kontrol süreç grubunda ve iletişim yönetimi bilgi alanında yer alıyor ve proje boyunca sürekli olarak hayata geçiriliyor.

İletişimin İzlenmesi Sürecinden Elde Edilen Çıktılar

İletişimin İzlenmesi Sürecinin Girdileri

İletişimin İzlenmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler