Proje Bilgi Birikiminin Yönetimi

Proje yönetimi aslında bir başka deyişle sahip olduğumuz ve olmadığımız bilgilerin bir araya getirilerek, yönetilerek ve kontrol altında tutularak bir değer üretilmesidir. Proje bilgi birikiminin yönetilmesi süreci, sahip olunan bilgiyi kullanma, projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için yeni bilgi oluşturma ve kurumsal öğrenmeye katkıda bulunma sürecidir. Bu sürecin uygulandığı belli bir zaman dilimi yoktur. Proje süresince sürekli olarak uygulanır.

Yapmış olduğunuz proje önceki projelerden bir şeyler öğrenebilir. Benzer şekilde sizden sonra yapılacak projeler de sizinkinden bir şeyler öğrenebilir. Ancak, bu süreci öğrenilmiş dersler dökümantasyonundan ibaret sanmamak gerekir.Dahil Olduğu Süreç Grubu: Yürütme Süreç Grubu

Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı

Sürecin Girdileri:
Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
  • Alınan Dersler Dökümantasyonu
Kullanılan Araç ve Teknikler:
Bilginin akışı, bilgi birikiminin yönetilmesi sürecinde odaklanılması gereken noktadır. Aslında bu sürecin en önemli kısmı insanların birbirine güvendiği ve birbirlerinden öğrenerek sahip oldukları bilgiyi paylaştıkları, yeni bilgiler oluşturdukları bir ortam yaratmaktır.

Proje Bilgi Birikiminin Yönetimi sürecinden elde edilecek olan temel fayda ise kuruluşunuzun daha önceden elde ettiği bilgiyi proje çıktılarını oluşturmak veya iyileştirmeler yapmak için kullanmak, proje kapsamında elde edilen bilgi birikiminin ise kuruluşunuzun diğer operasyonlarında kullanılmasıdır.