Proje Yönetiminde Odak Grupları Tekniği

Odak grubu basit bir ifadeyle, bir ürün, hizmet ya da çıktı hakkında bilgi edinebilmek için bir araya getirilen, belirli kriterlere göre seçilmiş uzmanlardan oluşan gruptur. PMP araç ve teknikleri arasında yer alan odak grupları tekniği ise yetkin bir moderatörün, seçilmiş paydaş ve teknik uzmanları bir araya getirerek interaktif bir yaklaşımla sorular yönelttiği ve cevaplar aldığı birebir mülakat ve röportajlara göre daha fazla karşılıklı iletişim içeren bir veri toplama tekniğidir. PMP Sertifikası almaya hazırlanırken odak gruplarının hangi süreçlerde araç ve teknik olarak kullanıdığını bilmek faydalı olacaktır. 

Odak grupları genellikle yeni bir çıktının üretildiği projelerde, pazar araştırmalarının parçası olarak, yahut gereksinimlerin elde edilmesi amacıyla kullanılırlar. Odak grupları tekniğinde kullanılacak moderatör, yeni fikirlere açık, dostça yaklaşımı olan, ön yargıları olmayan, konudan uzaklaşmayan, esnek fikirli, sonuca yönelik sorular sorabilen ve konuşmanın gidişatını yönlendirebilen bir moderatör olmalıdır. Tercihen konuya ilişkin bilgi sahibi ve konunun temeline ilişkin anlayış sahibi olması odak grupları tekniğinin etkinliğini artıracaktır.

Odak grupları tekniği aşağıdaki süreçlerde araç ve teknik olarak kullanılır.

Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması

Proje Yönetimi Planının Oluşturulması 

Gereksinimlerin Toplanması