Ekip Performans Alanı

Ekip Performans alanı yüksek performanslı ekipler oluşturmaya, bu ekiplere etkin bir şekilde koçluk yapmaya, ekiplerin işleyiş düzeylerini verimli hale getirmeye, işbirlikçi ekip çalışma alanları oluşturmaya ve ekiplerin performanslarını izlemeye ve ölçmeye odaklanan bir proje yönetimi performans alanıdır. Ekip performans alanı Proje yöneticisinin bireysel ve toplu başarı elde etmek için bu ekibe nasıl liderlik ettiği konusunu da ele alır.

Bir proje yöneticisi için, insanlarla ilgili görevleri yönetmede başarılı olabilmek için etkili liderlik becerileri sahibi olmak ve bu becerileri hayata geçirmek esastır. Temel yetkinlikler arasında güven oluşturmak ve istenen sonuçları elde etmek için birden fazla paydaşla çalışmak yer alır. Birçok proje yöneticisi, projeler üzerinde çalışmak üzere görevlendirilen personel üzerinde sınırlı yetkiye sahip olduğundan, denetimden ziyade ikna gücüne güvenmek zorundadırlar. Örgütsel hedeflere ulaşmada ekip üyeleri arasında bağlılık projeyi başarıyla teslim etmek için anahtardır. Ekip üyeleri arasında sahiplik duygusunun artması verimliliği artırır ve projelerde yer alan riskleri azaltır, çünkü bireylerin sonuçlara yatırım yaptıklarını hissederlerse yenilikçi çözümler bulma olasılıkları daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, bir proje yöneticisi ile ekibi arasında etkili bir ilişki geliştirmek ve proje ekibinin etkin yönetilmesi çok önemlidir. Bunun bir parçası olarak, her üyenin kendisini grup içinde nasıl algıladığını anlamak, ortak hedeflere ulaşma konusundaki ekip içerisindeki bireylerin tutumunu bize gösterdiğiği için önemlidir.

Projenin başarılı olabilmesi için ekibin etkin bir şekilde performans gösterebilmesi gerekir. Ekibin etkin bir şekilde performans gösterebilmesi için ekip olarak bir araya gelebilmesi, ortak bir amaca sahip olması, gerekli kaynaklara sahip olması ve iyi bir liderliğe sahip olması gerekir. Ekip üyeleri olarak birlikte çalışabilmeye başladıktan sonra, istedikleri hedeflere ulaşmak için süreçleri ve eylemleri daha etkin kullanmaya başlayacaklardır. 

Yüksek performanslı proje ekipleri geliştirmek için insanlara bir takım yetkilerin verilmesi gerekir. Eğer bir takım daha fazla karar verme yetkisi ve sorumluluğu ile başa çıkamazsa, asla optimum seviyede performans göstermeyecektir. Ekipleri güçlendirmenin ilk adımı, kendi rollerinde en iyi şekilde çalışabilmeleri için yeterli bilgi sağlamaktır. Bilgi sadece paylaşılmamalı, aynı zamanda kitlenizden uygun bir şekilde alınmalıdır, böylece daha fazla bilgi paylaşımı ve şirketinize bir bütün olarak fayda sağlayabilecek yenilikçi çözümler oluşturulabilir.

Yeni bir ürün veya hizmet geliştirirken tüm paydaşları dahil etmek önemlidir. Daha önce benzer girişimlerin bir parçası olan kişiler, benzer projelerle ilgili ortak risklerden kaçınmanıza ve böylece araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde zamandan, emekten ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek değerli girdiler verebileceklerdir. Tüm paydaşları dahil etmenin bir başka yolu da, her paydaşın proje hedeflerine ulaşma yolundaki katkısının belirli performans ölçümlerine dayanarak değerlendirilebileceği düzenli incelemelere sahip olmak olacaktır. Bu, ekipler içindeki genel verimliliği artırmak için iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu incelemeler, bireylerin ileriye dönük performans düzeylerini nasıl geliştirebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilecek hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimleri içermelidir.

Projenin gerekli noktalarında liderlik göstermek, takım performansı alanına dahil edilen bir diğer kavramdır. Proje lideri doğal olarak masaya etkin liderlik getirmekle yükümlüdür ancak bu yeterli değildir. Ayrıca, ekip üyeleri belirli durumlarda lider olmaktan çekinmemelidir. Ekip Performans alanı ele alınırken, hizmetkar liderlik kavramı da sürekli olarak dikkate alınmalıdır.

Ekip performans alanında kullanılan en önemli araç ise bireysel yetenekler ve kişiler arası ilişkilerin yönetilmesidir. Bu noktada, Tuckman ekip oluşturma modeli, Herzberg çift faktör teorisi, Mc'gregor X ve Y teorisi gibi teoriler iyi incelenmeli ve günlük hayata yorumlanmalıdır.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar: 

Paydaş performans alanı