Proje Yönetim Planının Oluşturulma Süreci

Proje sponsorunuz tarafından proje başlatma belgesi onaylandı, yayınlandı ve proje yöneticisi olarak yetkilendirildiniz. Proje paydaşlarınızın tanımlanmasına yönelik çalışmalarınızı tamamladıktan sonra da projenin başlangıç aşamasının artık sonuna geldiniz. Projeyi uygulamaya başlamak, bir çırpıda işe koyulup, tamamlayıp güzel neticeler almak için neyi bekliyorsunuz? O zaman uygulayalım. Peki neyi, nasıl uygulayacağımızı nereden biliyoruz?Uygulamaya bir şekilde başladık diyelim. Doğru yolda olduğumuzu nasıl anlayacağız? Projenin başarılı olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi olabilecek miyiz? Neye göre başarılı veya başarısız olarak nitelendireniliriz ki projemizi? Bu noktada proje boyunca ekibinizin yaptığı işe rehberlik edecek bir plana ihtiyacınız var. Kim, neyi, nerede ve nasıl yapacak her şey bu planda tanımlanacak.Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi sürecinde bütün proje boyunca bize rehberlik edecek olan bir proje yönetim planına sahip oluruz. Sürecin sonunda proje kapsamına giren bütün çalışmalara bir temel oluşturan ve işin nasıl yapılacağını anlatan oldukça kapsamlı bir belge elde etmiş olacağız. 

Dahil Olduğu Süreç Grubu: Planlama Süreç Grubu

Dahil Olduğu Bilgi Alanı:  Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı

Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar: 
  • Değişiklik Yönetimi Planı
  • Yapılandırma Yönetimi Planı
  • Performans Ölçümü Temel Çizgisi
  • Proje Yaşam Döngüsü
  • Geliştirme Yaklaşımları
  • Yönetim Gözden Geçirmeleri
  • Alt Yönetim Planları

Proje yönetim planının oluşturulma sürecindeki girdiler

Kullanılan Araç ve Teknikler: